WIN A PRIZE

กติกา
1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และอีเมล ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. เข้าชมภาพในแกลลอรี่ เพื่อร่วมสนุก
3. ตอบคำถาม “ภาพในแกลลอรี่นี้เป็นภาพที่ถ่ายจากสถานที่ใดในเมือง ลอนดอน (ตอบครั้งละ 1 สถานที่)” เช่น London Eyes เป็นต้น  
4. ผู้เล่นสามารถเล่นได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
รางวัล & การประกาศผล
1. ลุ้นรับ Qatar Airways Amenity Kits จาก Bric's มูลค่า 890 บาท 20 รางวัล
2. หากมีผู้ตอบถูกเกิน 20 คน จะใช้วิธีการสุ่มจับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาที่ thunchanok.mindplot@gmail.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 02-101-2229