ABOUT
PHOTOGRAHER

DOGDUCKPUGPEDD ก่อตัวขึ้นในปี 2008 เกิดจากความสนใจร่วมกันในศิลปะ,
ภาพยนตร์, ดนตรี และวิสัยทัศน์ในการถ่ายภาพของ ปั๊ก ปาลิดา บุณยรังสฤษฏ์ และ
เป็ด ชญานี ชมแสงจันทร์
PUG
LONDON LIKE NEVER BEFORE
ปั๊ก ปาลิดา บุณยรังสฤษฏ์
เริ่มอาชีพของเธอด้วยการเป็นผู้ช่วย David Montgomery และในปัจจุบัน เธอเป็นช่างภาพอิสระในลอนดอน ผลงานของเธอได้รับความสนใจใน หลาย ๆ งานไม่ว่าจะเป็น Nowness, Dazed and confused, Vice, Vogue Uk, Clash และอื่น ๆ อีกมากมาย
PED
LONDON LIKE NEVER BEFORE
เป็ด ชญานี ชมแสงจันทร์
เป็นช่างภาพอิสระในประเทศไทย เป็นที่รู้จักในการเก็บภาพอารมณ์ และ ความฝันของผู้คนและสถานที่ ผลงานของเธอได้รับการติดตามอย่างกว้าง ขวางทั่วทั้งโซเชียลมีเดียและการจัดนิทรรศการเดี่ยวที่น่าประทับใจในโตเกียว และกรุงเทพฯ ในปี 2559 รูปถ่ายของเธอได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ แคมเปญโฆษณาทั่วโลกของ Apple 'Shot on Iphone'
การจับภาพรายละเอียดที่มองไม่เห็นและปลูกฝังมุมมองที่แตกต่างกันของ DOGDUCKPUGPEDD
เป็นโปรเจคที่ร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นให้ “นักเดินทาง” ผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ในการเดินทางท่องเที่ยว ในการออกไปสำรวจโลกเพื่อพบเจอในสิ่งที่ไม่เคยเห็น และบันทึกความทรงจำ
ที่ไม่ธรรมดาของการเดินทางของพวกเขา

CONCEPT

พวกเราเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญใน London ที่คนส่วนใหญ่
มักไปกัน แต่สิ่งที่พวกเราอยากนำเสนอ คือ ภาพระหว่างการเดินทางที่
พวกเราเห็นว่าน่าสนใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ความเป็นอยู่
ที่แสดงให้เห็นว่า คนใน London ส่วนใหญ่ ไปไหน ทำอะไร เป็นสิ่งที่หลายคน
มองข้ามไป เราเลยอยากนำเสนอสิ่งนั้นให้คนได้เห็นในแบบ Like Never
Before เป็นภาพที่สะท้อนความเป็น Lifestyle ของคนใน London
LONDON LIKE NEVER BEFORE